Levenstestament

‘Het geeft rust als je weet dat een vertrouwenspersoon
op bekwame wijze je financiële zaken voortzet, als je het zelf niet meer kunt’

Steeds vaker wordt een levenstestament opgemaakt. In een gewoon testament legt u vast wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. In een levenstestament regelt u bijvoorbeeld wie de (medische) zorg en huisvesting voor u regelt, als u dat zelf niet meer kunt. U kunt daarin ook vastleggen wie uw financiële zaken behartigt als u daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval. Dat kan iemand zijn uit uw familie- of vriendenkring, maar ook uw administratiekantoor kan een betrouwbare partner zijn.

MB Administratieve Dienstverlening heeft inmiddels een aantal cliënten in haar bestand waarvan ze de financiële zaken mag behartigen als zij dat zelf niet meer kunnen. Alle wensen worden goed doorgenomen en – bij de notaris – op schrift gesteld. Vaak wordt een tweede persoon benoemd die een controlerende functie heeft.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op en laat u voorlichten over dit testament en onze ervaringen hiermee.

Lees een reactie.